Reinstalacija OS

U Itera Computers servisu vršimo instalaciju operativnih sistema na nove desktop računare, laptop računare, mobilne telefone i tablete.
Nakon instalacije operativnog sistema instaliraju se aplikativne aplikacije.
U slučaju reinstalacije operativnog sistema vrši se back-up korisničkih podataka.
Lista operativnih sistema koje instaliramo:

  • Windows 7 32 bit/64 bit
  • Windows 8.1 32 bit/64 bit
  • Windows 10 32 bit/64 bit
  • Linux Ubuntu
  • Linux Debian
  • Linux CentOS
  • Mac OS